0
Tin tức

Dạy học theo dự án ở trường mầm non

Dạy học theo dự án là phương pháp được nhắc đến nhiều ở nước ta trong những năm trở lại đây từ bậc học mầm non đến phổ thông và đại học. Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, học là quá trình học sinh cùng thầy cô xây dựng kế hoạch, cùng trải nghiệm và tự lĩnh hội kiến thức.

Cách tiếp cận dự án khác vi các cách dy học khác ch nào?

Dạy học theo dự án là một cách dạy học mà trong đó trẻ tiến hành một nghiên cứu/ tìm hiểu/ khám phá sâu và trong thời gian dài.

Đề tài được chọn bởi vì trẻ hứng thú với nó và bởi vì nó có thể mang lại nhiều tác động tốt cho việc học và phát triển của trẻ. Trong cách tiếp cận dự án trẻ thường có thể tìm hiểu vấn đề rất sâu và ở mức độ khó hơn những gì nhiều người lớn thường chờ đợi ở trẻ độ tuổi ấy.

Cô giáo sẽ đưa các nhiệm vụ học tập mà chương trình đòi hỏi (toán, khoa học, phát triển ngôn ngữ...) vào trong dự án mà trẻ thực hiện.

Lên kế hoch cho dự án như thế nào?

Trẻ tự đề xuất nhiều trong số các hoạt động của dự án với sự giúp đỡ của cô. Dự án thường bao gồm hoạt đông đi tham quan thực tếgặp gỡ, phỏng vấn chuyên gia. Chuyên gia là bất kì ai đó có hiểu biết nhiều về vấn đề trẻ đang tìm hiểu.

Trong cách tiếp cn dự án trẻ học ra sao?

Trẻ sử dụng nhiều nguồn thông tin và tư liệu để tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Bên cạnh học hỏi từ những nguồn tư liệu truyền thống như sách trẻ còn tiến hành tìm hiểu sâu trong những chuyến tham quan thực tế. Trẻ nghĩ trứơc những câu hỏi sẽ phỏng vấn chuyên gia và các nhiệm vụ sẽ làm trong các chuyến đi tham quan thực tế. Trẻ rút ra nhận xét, “ghi chép/vẽ/miêu tả” những khám phá mới của mình ngay trong chuyến đi thực tế. Trẻ cũng tự lên kế hoạch cho nhiều hoạt động vui chơi của mình (đóng vai, xây dựng) và chuẩn bị môi trường (đồ chơi) cho các hoạt động đó – đây cũng là cách để trẻ học. Tóm lại, trong dự án trẻ sẽ học cách tự giải quyết các vấn đề của mình với sự giúp đỡ của cô.

Phụ huynh có th giúp đ cho dự án như thế nào?

Trong cách tiếp cận dự án trẻ chủ động đặt ra câu hỏi và lập kế hoạch tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Vì vậy, Phụ huynh nên chăm chú lắng nghe những câu hỏi và lời kể của trẻ về dự án trẻ đang tìm hiểu. Hãy tạo cơ hội cho trẻ vẽ hay chụp ảnh những gì trẻ đang tìm hiểu. Sẽ rất tốt nếu phụ huynh có thể cho lớp mượn những đồ vật, sách, tranh ảnh... liên quan đến dự án. Chúng tôi hy vọng phụ huynh sẽ quan tâm theo dõi những sản phẩm do trẻ làm ra để biết được trẻ xử lý các thông tin đã học được như thế nào.